Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


10.04.2003

Постанова № 222-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 222-КИ

м. Київ

2003-04-10

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Кагарлицький райагропостач", місцезнаходження: вул. Комунарська, 50 м. Кагарлик, Київська обл., 09200, ЄДРПОУ 00904517,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 26 березня 2003 р. №221-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області Кузьменко Л.В., факт порушення ВАТ "Кагарлицький райагропостач" п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з невиконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 18.06.02 р. №286-КИ, термін виконання якого закінчився 01.08.02 р. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 18.06.02 р. №286-КИ було винесено стосовно порушення вимог ст. 24 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" та Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, а саме: неподання річного звіту за 2000 рік. На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Кагарлицький райагропостач" представник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідний запис в Акті про правопорушення. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів представник юридичної особи не з'явився. Постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 27.03.2003 р. (лист від 28.03.2003 р. вих. №1462/20), що направлялася товариству до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області не поверталася. На розгляд справи про правопорушення ВАТ "Кагарлицький райагропостач" пояснення та зауваження не надавало. На момент розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів правопорушення не усунуто, Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 18.06.2002 року №286-КИ не виконано. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження накласти на ВАТ "Кагарлицький райагропостач" штраф у розмірі 50 (п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 2. Винести ВАТ "Кагарлицький райагропостач" розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державно комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.