Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00904517
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 30/12/2006
Дата публікації 30/12/2006
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Юридична адреса* Україна 09206 Київська обл., Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50
Керівник* Груша Сергiй Олексiйович - Голова правлiння
Контактна особа* Груша Сергiй Олексiйович - Голова правлiння, адмiнiстрацiя. Тел: (273) 5-21-09
E-mail* вiдсутнiй
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00904517 30/12/2006 0 Голова правлiння Ткаченко Сергiй Григорович 0.237 Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 30 грудня 2006 року.
00904517 30/12/2006 1 Голова правлiння Груша Сергiй Олексiйович 0 Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 грудня 2006 року.Непогаш. судимостей за господ., службовi та злочини проти власностi не має. За останнi п'ять рокiв заборона займатися певними видами дiяльностi не накладалась. Заходи адмiнвiдповiдальностi у галу
00904517 30/12/2006 0 Голова правлiння Ткаченко Сергiй Григорович 0.237 Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 30 грудня 2006 року.
00904517 30/12/2006 1 Голова правлiння Груша Сергiй Олексiйович 0 Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 грудня 2006 року.Непогаш. судимостей за господ., службовi та злочини проти власностi не має. За останнi п'ять рокiв заборона займатися певними видами дiяльностi не накладалась. Заходи адмiнвiдповiдальностi у галу