Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.12.2011
Дата публікації 23.12.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кагарлицький райагропостач"
Юридична адреса* Київська область, Кагарлицький район, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50 індекс 09200
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Голова правління. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
1.2 Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00904517;
1.4 Місцезнаходження емітента: 09200, Київська область, Кагарлицький район, м.Кагарлик, вул. Комунарська, 50;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (04573) 5-41-87;
1.6 Електронна поштова адреса: kagpostach@emitent.net.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає
1.8 Вид особливої інформації відповідно до вимог ІІ розділу 2 глави: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
Черговими загальними зборами акціонерів 21 грудня 2011 року прийнято рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».
У зв’язку з прийнятими рішеннями змінено склад посадових осіб товариства, а саме: призначено Ліквідатора Товариства.
- призначений на посаду Ліквідатора Товариства – Наріжний Віталій Григорович (паспорт СК № 284090, виданий 24.09.1996р., Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області). Перебував на посаді Голови правління Товариства протягом 3 років. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Термін обрання Ліквідатором – до закінчення процедури припинення Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
3. ПІДПИС
3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Ліквідатор Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» Наріжний Віталій Григорович
Ліквідатор Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» ________ Наріжний В.Г.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Наріжний Віталій Григорович