Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Дата здійснення дії: 21.12.2011
Дата публікації 23.12.2011 08:56:48
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кагарлицький райагропостач"
Юридична адреса* Київська область, Кагарлицький район, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50 індекс 09200
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Голова правління. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
1.2 Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00904517;
1.4 Місцезнаходження емітента: 09200, Київська область, Кагарлицький район, м.Кагарлик, вул. Комунарська, 50;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (04573) 5-41-87;
1.6 Електронна поштова адреса: kagpostach@emitent.net.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає
1.8 Вид особливої інформації відповідно до вимог 11 розділу ІІ глави: відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.
2. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дата прийняття рішення: 21.12.2011 р.
Суб’єкт, який прийняв рішення про припинення емітента: Чергові загальні збори акціонерів.
Способи припинення: перетворення.

Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акціонерів 21 грудня 2011 року прийнято рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ». Причинами перетворення є зменшення адміністративних витрат, покращення оперативності управління та більшого захисту майнових прав учасників. Способом припинення є перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
Результати голосування:
"За" припинення – 654 976,00 (шістсот п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот сімдесят шість) голосів, або 100,00 відсотків голосів осіб, присутніх на зборах.
"Проти" – 0 голосів, або 0 відсотків голосів осіб, присутніх на зборах.
Правонаступником Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» є Товариство з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» до якого переходять всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки.
Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» дорівнює розміру статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на момент прийняття рішення щодо припинення Товариства шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» і становить 210 620,00 грн. (двісті десять тисяч шістсот двадцять гривень 00 копійок).
Порядок та умови обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»: обмін акцій, які належать акціонерам Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» здійснюється у два етапи.
На першому етапі, в період з 20 січня 2012 року по 22 лютого 2012 року, здійснюється обмін акцій Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на письмові зобов`язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ». Для обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», акціонерами подаються письмові заяви складені у довільній формі з доданими до неї сертифікатом акцій Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» та документами, що посвідчують особу (для фізичних осіб - копії паспорта та довідки про присвоєння індивідуального податкового номера, для юридичних осіб - копії документів, що підтверджують статус юридичної особи і повноваження її представника) на ім'я Ліквідатора, за адресою: 09200, Україна, Київська обл., місто Кагарлик, вул. Комунарська, буд. 50. Заява подається в робочі дні з 9-00 год. до 12-00 год. в термін з з 20 січня 2012 року по 22 лютого 2012 року.
На другому етапі, який розпочинається з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», створеного шляхом перетворення, у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок перетворення. Термін отримання часток у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» в обмін на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок перетворення не обмежується. Для припинення діяльності Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» призначено Ліквідатора в особі Наріжного Віталія Григоровича.


3. ПІДПИС

3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Ліквідатор Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» Наріжний Віталій Григорович

Ліквідатор Відкритого акціонерного товариства «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» ________ Наріжний В.Г.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Наріжний Віталій Григорович